O aplikaciji

DZZPDržavni zavod za zaštitu prirode razvio je i uspostavio CRO Habitats sustav kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP‐a)“ .
CRO Habitats predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa.

Navedeni podaci objedinjuju informacije:
- o vezanim stanišnim tipovima drugih klasifikacijskih sustava (npr. EUNIS itd.),
- dodatne podatke o pojedinom stanišnom tipu kao što su tipične vrste, ugroženost, zaštita
- vezane podatke o referencama i multimediji.

Nadalje, CRO Habitats objedinjuje prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova te podatke o prostornoj rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju RH.

CRO Habitats aplikacija dostupna je na poveznici www.crohabitats.hr, a za uvid u njezinu punu funkcionalnost potrebno je registrirati korisnički profil kontaktirajući Državni zavod za zaštitu prirode na e‐mail adresu helpdesk@haop.hr.

Korišteni izvori podataka

DGU


U okviru CRO Habitats aplikacije korištene su temeljne prostorne podloge i podaci Državne geodetske uprave: 

- Digitalni ortophoto 
- Topografska karta 1:25000 
- Hrvatska osnovna karta 
- Listovi Hrvatske osnove karte 
- Središnji registar prostornih jedinica 

Svi navedeni slojevi (osim Središnjeg registra prostornih jedinica) dohvaćeni su putem WMS servisa objavljenih u sklopu GeoPortala Državne geodetske uprave.

Web servisi - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni sloj koji sadrži podatke o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. 
 
Ovdje možete preuzeti adrese objavljenih web servisa: 

WMS (Web Map Service):
http://natura2000.dzzp.hr:6080/arcgis/services/kartastanista/kartastanista100/MapServer/WMSServer?      
                                                                                              
WFS (Web Feature Service):
http://natura2000.dzzp.hr:6080/arcgis/services/kartastanista/kartastanista100/MapServer/WFSServer?

Upute za dodavanje i pregledavanje WMS servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave

Upute za dodavanje WFS servisa možete pronaći na ovim poveznicama: 

WFS ‐ QuantumGIS 
WFS ‐ ArcGIS 

Napomena:

Ukoliko ne možete ostvariti konekciju na servise ili se pojavljuje greška koja upućuje na nepostojanje servisa (npr. otvaranje URL‐a servisa u web pregledniku rezultira porukom o grešci Not found i slično) provjerite sa svojom IT službom da li je u mrežnim postavkama firewalla Vašeg računala/servera otvoren port 6080. Navedeni servisi koriste port 6080 za komunikaciju i nužno je da isti bude otvoren u postavkama firewalla.
 
Ako se prilikom učitavanja slojeva servisa u QGIS aplikaciji javi greška "Sloj (putanja servisa) nije valjan i ne može se dodati na mapu" ili "The layer (putanja servisa) is not a valid layer and cannot be added to the map", potrebno je izmijeniti opciju Timeout for network requests na veću vrijednost (npr. sa početne vrijednosti 60000 ms na 300000 ms) u Network postavkama QGIS aplikacije (padajući izbornik Settings - Options - Network tab ili padajući izbornik Postavke - Opcije - Network tab). 

Simbologiju (sustav boja i znakova) možete preuzeti ovdje